Versió en català

From SinergiaCRM - Wikisuite
Jump to navigation Jump to search

Introducció

Sobre SinergiaCRM

Sobre aquesta guía

Actualitzacions de SinergiaCRM

Procés d'implantació del CRM

Glossari

Primers passos

Consells generals

Incidències conegudes

Versión en castellano

Mòduls funcionals

Esquema modular de l'aplicació

Persones i Organitzacions

Interessats

Activitats i Calendari

Formes de pagament, Pagaments i Remeses

Subvencions

Campanyes

Esdeveniments i Inscripcions

Projectes

Informes

Mail Merge Reports - Combinar correspondencia

Documents

Formularis


Adaptació del CRM

Configuració bàsica

Gestió del menú principal

Gestió de llistes desplegables

Adaptació de mòduls existents

Creació de mòduls nous

Incorporació de mòduls de tercers

Usuaris i Rols - Seguretat de la informació

Migració de dades


Fòrums de SinergiaCRM

Als fòrums de SinergiaCRM l'equip tècnic de SinergiaTIC ofereix suport a les entitats participants del projecte. Per participar als fòrums és necessari registrar-se (Enllaç directe al formulari de registre dels fòrums). Un cop realitzat el registre és necessari esperar a que l'usuari sigui validat per part de l'equip tècnic.

Fòrums de SinergiaCRM


Recursos genèrics sobre SugarCRM

Guia bàsica de SugarCRM (en castellà)

SugarCRM Community Edition 6.5 Documentation (en anglès)

SugarCRM Administration Guide v 4.5.1 (en anglès) (¡Atenció, document antic!)

SugarCRM Knowledge base (en anglès)

Foros de SugarCRM (en anglès)


Wiki antiga

Temporalment està disponible l'accés a la versió antiga d'aquesta wiki.